KULLANIM KOŞULLARI

Internet kullanırken değişik olasılık ve risk yüzünden web sitemizi kullananları ve bizi korumak için kullanma şartları oluşturmuş bulunmaktayız (aşağıdaki şartlar). Web sitemizi kullanırken bu şartları teyit edeceksiniz.

1. KULLANMA İLE İLGİLİ SINIRLAMALAR

Bu belge ile aşağıdaki hususları teyit etmektesiniz:

 1. Şirketin web sitesinin hiçbir kısmını bizim ön yazılı yetkimiz olmadan herhangi bir medyada dağıtmamak;
 2. Web sitemizde sunulan hiçbir içeriğe Web sitemizin kendisinde sağlananlar veya bu amaçla açıkça belirleyebileceğimiz diğer yöntemler dışında bir teknoloji veya yöntem ile erişmemek;
 3. Web sitemizin herhangi bir kısmını veya içeriğinin herhangi bir bölümünü değiştirmemek;
 4. Web sitesinin güvenlik ile ilgili bir özelliğini veya (i) herhangi bir içeriğinin kullanılmasını veya kopyalanmasını engelleyen ya da sınırlayan veya (ii) Web sitesinin veya Web sitesinden erişilen içeriğin kullanılması ile ilgili sınırlamaları yürürlüğe koyan özellikleri ifşa etmemek (veya teşebbüs etmemek), etkisiz hale getirmemek ya da engellememek;
 5. Web sitesinin ticari ve iş amaçları için kullanmamak;
 6. Web sitemizin içeriğinin herhangi bir kısmını geçici veya sürekli indirmemek, kopyalamamak, saklamamak veya tekrar dağıtmamak;

 

2. TELİF HAKLARI VE DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. Bizler (başka bir yerde açıkça belirtilmemişse) bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla metin, yazı, resim, grafik, grafik sunum, foto, ses ve görüntü dosyaları ve interaktif özellikler dahil Web sitemizde bulunan tüm bilgilerin sahibi veya yetkili kullanıcısıyız (aşağıda kısaca İçerik). Tüm bu içeriklerin ya sahibiyiz ya da tarafımızdan lisansı alınmıştır ve bizim veya lisans verenin telif hakkına, ticari marka haklarına ve diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir. Web sitemizde bulunan üçüncü şahıs ticari markaları ilgili marka sahiplerinin kendi markalarıdır.
 2. Bizim ön yazılı onayımız olmadan bu içerik indirilmeyecek, kopyalanmayacak, dağıtılmayacak, aktarılmayacak, yayınlanmayacak, görüntülenmeyecek, satılmayacak, değiştirilmeyecek, tekrar kullanılmayacak veya ister kamu ister ticari amaç için diğer şekillerde kullanılmayacaktır. İçerikte açıkça belirtilmemiş tüm diğer haklarımızı saklı tutmaktayız.
 3. Üçüncü şahısların sahip olduğu haklar dahil bizim telif haklarımızın veya diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali size karşı hukuki veya cezai işlem yapılmasına yol açacaktır.

 

3. SORUMLULUK

 1. Size mümkün olduğu ölçüde en güncel, en doğru ve açıkça ifade edilmiş bilgileri sunmaktayız. Buna rağmen bu bilgilerde istenmeyen hatalar olabilir. Özellikle web sitemizde yer alan bilgilerdeki yazım hatalarından ve bu bilgilerin doğruluğundan, eksiksizliğinden ve zamanında verilmiş olduğundan dolayı hiçbir sorumluluk almamaktayız.
 2. Web sitemizde yer alan bilgiler ve veriler herhangi bir ihbarda bulunmadan zaman zaman değiştirilebilir. Web sitemizde sunulan hizmetler, bilgiler ve veriler olduğu gibi ve hiçbir garanti söz konusu olmadan verilmektedir.
 3. Üçüncü şahıslara ait web sitelerine yapılan linkler ya da göndermeler bizim web sitemizde olduğu takdirde söz konusu link yapılmış web sitelerinde veya link yapılmış web sitesinde bulunan herhangi bir linkte yer alan bilgiler, iletişim bilgileri ya da materyal ile ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmemekteyiz. Link yapılmış web sitesinde yer alan içerikleri ve/veya üçüncü şahıs görüşlerini paylaşmak zorunda olmadığımızı beyan ederiz.
 4. Web sitemizi kullanarak bilgisayarınızın, yazılımın veya bilgilerin ya da web sitemiz üzerinden aktarılan veya aktive edilen başka bir dosyanın virüs tarafından zarar görme riski dahil web sitemizin kullanılması ile ilgili tüm riskleri kabul etmiş bulunmaktasınız.
 5. Şirket hiçbir şart altında şirketin web sitesinin kanunsuz kullanımından dolayı sorumlu olmayacak ve hiçbir şart altında üçüncü şahıs haklarının ihlalinden dolayı sorumluluk üstlenmeyecektir.
 6. Bizim ağır ihmalimiz sonucu ortaya gelebilecek zarar ziyan hariç şirket kendisine ait web sitesinin kullanılmasından ortaya çıkan veya bununla ilgili olarak meydana gelen direkt, dolaylı, arızi hasarlar ile bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kar kaybı, ticari işlemlerin kesintiye uğraması veya yazılım ya da elektronik verilerin ihlali dahil sonuçsal zarar ziyandan dolayı sorumlu olmayacaktır.

 

4. KİŞİSEL BİLGİLER

Kişisel ve şirket ile ilgili bilgiler için şirketin VERİ KORUMA KILAVUZU kullanılacaktır.

 

5. MUHTELİF HÜKÜMLER

Şirket zaman zaman bu şartları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, May 2011