Gizlilik Politikası

Verilerin korunmasına ve gizliliğine büyük önem veririz ve yürürlükteki ulusal ve Avrupa genelini kapsayan yönetmeliklere uyumlu olarak hareket ederiz. Aşağıda verileri nasıl topladığımız, işlediğimiz ve kullandığımız konusunda en önemli bilgiler verilmiştir; özellikle hangi verileri ve kişisel verileri depoladığımız ve bunlarla ne yaptığımız açıklanmıştır.

Web sitemiz üzerinden sunduğumuz bazı içerik ve hizmetler daha ileri veya dolaylı veri koruma yönetmelikleri kapsamına girebilir. Adı geçen yönetmelikler, size sunduklarımız veya hizmetlerimiz çerçevesinde size sağlanacak ve aşağıdaki hükümler üzerinde önceliğe sahip olacaktır.


1. Sorumlu kuruluş

Alman Veri Koruma Yasası kapsamında, size ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması konusunda sorumlu kuruluş şöyledir: VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Germany/Almanya.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılması

2.1. Kişisel Veriler

Kişisel veriler, kimliği belirli olan veya belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait kişisel veya kişinin maddi durumuyla ilgili özel veriler olarak tanımlanır.

Bu veriler arasında özellikle adınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, doğum tarihiniz ve ayrıca çevrimiçi siparişler için gönderdiğiniz envanter verileri, kayıt ya da müşteri hesabı açılışında veya iletişim formu ile gönderdiğiniz sorgulardaki çeşitli veriler (bundan sonra "Veri" olarak anılacaktır) bulunur.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde teknik amaçlarla topladığımız ve kişi olarak sizinle doğrudan bağlantısı kurulamayacak istatistiksel veriler bu veri koruma hükümleri kapsamında değildir. Bu istatistiksel veriler arasında web sitemizi kaç defa ziyaret ettiğiniz, web sitemizde ne kadar vakit geçirdiğiniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar, tarayıcınız veya tarayıcılarınızla ilgili bilgiler, IP adresi, yazılım ve donanım özellikleri bulunur. Bu bilgiler web sitemizin kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak ve uygun optimizasyonları gerçekleştirmek için anonim olarak toplanır ve işlenir.

2.2. Size Ait Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılması

Genel olarak, herhangi bir Veri girmeden web sitemizi kullanmak mümkündür. Web sayfalarımızda Veri toplandığında, bu durum mümkün olduğu kadar gönüllülük esasına göre yürütülür.

Sizinle olan iş ilişkimiz çerçevesine toplanan ve işlenen tüm Veriler sadece ilgili Veriyi girdiğinizde belirtilen amaca yönelik olarak kullanılır; örneğin sorunuzu yanıtlamak, sizinle yapılan sözleşmenin işlemlerini yürütmek, sipariş ettiğiniz malların teslimatı, ödemelerin işlenmesi, reklamcılık ve özellikle e-posta ile haber bültenlerinin (bkz. madde 3) gönderilmesi ya da teknik yönetim amacıyla.

Bizimle ilk kez iletişim kurduğunuzda sizin için veritabanımızda bir profil oluştururuz. Bize daha sonra ilettiğiniz tüm Veriler ayrıca profilinizde de saklanır.

Diğer kişilere ait Verileri (ör. eşinizin veya iş arkadaşlarınızın adları gibi) gönderdiğiniz durumda söz konusu Verileri göndermeden önce ilgili kişilerden gereken izni almış olduğunuzu varsayarız.
 
18 yaşın altındaki kişiler ebeveynlerinin veya yasal koruyucularının önceden onayını almadan bize hiçbir veri gönderemez.

Verileriniz üçüncü taraflara ve özellikle de bizimle sözleşme imzalamış olan ajanslara, sadece belirli işlemlerin uygulanması ve yürütülmesi amacıyla ve siz bu tür bir aktarıma önceden onay verdiyseniz aktarılabilir. Diğer şirketlerle bir veri işleme anlaşması çerçevesinde bizim adımıza görevler yürütmeleri için sözleşmeler yaptığımızda ve bu amaca yönelik olarak size ait Verileri kendilerine yönlendirdiğimizde bu şirket veya şirketlerin de sizin Verilerinizi koruması ve bunları sadece belirtilen özel amaç için kullanması gerekir.

3. E-posta Gönderme Listemize Kaydolma

E-posta gönderme listemize kaydolursanız sizin açık onayınızla verdiğiniz bu Verileri, üç ayda bir yayınlanan e-posta haber bültenlerimizi size iletmek için kullanırız. Kaydolmak için e-posta adresinizi ve ülkenizi belirtmeniz gerekir. Diğer tüm bilgiler tümüyle sizin isteğinize dayalı olarak gönderilir ve haber bültenini sizin ilgi alanlarınıza göre uyarlamak için kullanılır. Haber bültenlerinde ürünlerimizle ilgili güncel teklifler, haberler ve bilgiler yer alır.
 
Hizmetlerimizi iyileştirmek için sürekli bir arayış içindeyiz. Bu düşünceyle, gönderdiğimiz haber bültenleri üzerinde bir değerlendirme yaparız, ör. verilen e-posta adreslerinin mevcut olup olmadığı, haber bülteninin açılıp açılmadığı, haber bültenindeki hangi bağlantıların kullanıldığı ve bir yanıt veya geri dönüş ((otomatik) yanıt, hata mesajı vb.) olup olmadığı gibi.

E-posta haber bültenlerimizin aboneliğini istediğiniz an, herhangi bir neden belirtmeden ve anında geçerli olacak biçimde sonlandırabilirsiniz; bunun için e-posta haber bültenlerimizin altındaki abonelikten ayrılma bağlantısını tıklayabilir, iletişim formumuzu kullanabilir veya info@eu.spectrumbrands.com adresimize bir e-posta gönderebilirsiniz.

4. Çerezler

Çerezlerle ilgili politikamız hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın.

5. Veri Koruması

Verilerinizi üçüncü tarafların erişemeyeceği bir biçimde depolamak için elimizdeki tüm teknik ve organizasyonel olanakları en üst düzeyde kullanırız.
 
Tüm Veriler üçüncü tarafların Verilere erişme çabalarına karşı en yüksek güvenlik standartlarına sahip sunucularda depolanır.
 

6. Verilerinize erişme, düzenleme, silme ve engelleme hakkı

Yazılı talebiniz üzerine istediğiniz an ve ücretsiz olarak, sizin hakkınızda depolanan verileri, bu verilerin kaynağı ve alıcısı ile veri işlemenin amacını belirten bilgileri alabilirsiniz.
Buna ek olarak, istediğiniz an Verilerinizi düzenleme, engelleme veya silme hakkına da sahipsiniz.

Bu konuda bize e-posta, faks veya mektupla erişebilirsiniz:

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen
GERMANY/ALMANYA

Telefon: +49 (0) 7961 – 83 0
Faks: +49 (0) 800 827 827 4
info@eu.spectrumbrands.com

Verileriniz üzerinde geçerli yasal hükümlere uygun olarak silme, düzenleme veya engelleme işlemlerini yerine getiririz.

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Mart 2016