FSC - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

Dünya çapındaki sorumlu orman yönetimleri ile Karışık Kaynaklar etiketi taşıyan ürünlerin gelişimini desteklemek. FSC sertifikalı ahşap ürünler, iyi yönetilen ormanlar ve şirket kontrollü kaynaklardan gelenler.

Şirket-kontrollü kaynaklar FSC standartlarına uygun olarak yasadışı kereste kesimi yapılmasını, tehdit altındaki ormanların korunması,genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların kullanılmamasını ve insanların sivil ve geleneksel haklarını ihlal edilmemesini kontrol etmektedir.

FSC(Orman Yönetim Konseyi)-akredite edilmiş belgelendirmeler, orman kökenli olduğu bağımsız olarak denetlenmiş ve Orman Yönetim Konseyi AC (FSC) tarafından kabul edilen çevresel, sosyal ve ekonomik prensipler ve kriterlere göre değerlendirilecektir.

FSC kar amacı gütmeyen uluslararası bir birlik olup, üyeleri arasındaki çevresel ve sosyal gruplar ile ormancılığı geliştiren ve orman yönetimini dünya çapında geliştirmeye çalışan perakende ahşap şirketleri ile işbirliği yapan uluslararası bir dernektir.