Çevre Dostu & Gerİ Dönüşüm

Çevre Dostu malzemelerin kullanımı

VARTA Tüketici Pilleri, üretimde mümkün olduğu sürece çevre dostu hammadde alternatiflerini kullanmaktadır. Neredeyse 20 yıl önce alkalin ve çinko karbon pillerden civa kaldırılmış olup piyasaya civa içermeyen gelişmiş çinko-hava pilleri serisini sürmüştür.

AB pil yönetmeliği(2006/66/EC)

26 Eylül 2008'den bu yana, AB pil direktifi tüm AB üyesi ülkelerde zorunlu kılınmıştır. Elektrokimyasal sistemi ne olursa olsun tüm taşınabilir pillerin ayrı ayrı toplanıp geri dönüştürülmesi gerekir. AB-pil direktifi, kullanılmış pil toplama oranını, 26 Eylül 2012 de %25, 26 Eylül 2016 da ise 45% e ulaşlmasını hedefler. AB üye ülkeleri bölgelerinde daha yüksek oranda toplama yapabilirler (Almanya, 26 Eylül 2012 tarihine kadar % 35) Yaklaşık olarak her elektrokimyasal sisteme ait pilleri geri dönüşümü mümkündür. Dolayısı ile AB pil direktifi, yaygın olarak kullanılan tüketici pilleri için geri dönüşüm verimliliği hedefini % 50 olarak belirledi.
2009 yılında 'Stiftung GRS Batterien' derneği Almanya'da 14.000 ton dan fazla taşınabilir pil topladı. Toplanan pillerin çeşitlere ayrılması ve geri dönüşümü bu organizasyon tarafından koordine edilmektedir.2009 yılında %44 oranında pil toplanmıştır. VARTA diğer pil üreticileri ile birlikte 'Stiftung GRS Batterien’ve ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie E.V) kurucu üyesidir.