ÇEVRE KORUMASI

VARTA bünyesinde biz çevreyi koruyarak ve doğaya karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek müşterilerimizin ve gezegenimizin ihtiyaçlarına önem veriyoruz. Şirket tüm alanlarda tamamen sürdürülebilirliğe odaklanmıştır. Buna çevre dostu geliştirme, çevreye karşı sorumlu üretim, güvenli ve uzun ömürlü piller ile birlikte etkin geri dönüşüm dahildir. VARTA bünyesinde sürdürülebilirlik ham maddelerden itibaren başlar, bu nedenle gereksiz nakliyenin önlenmesi bizim açımızdan çok önemlidir.

GELİŞTİRMEDE ÖNDERLER

VARTA bünyesinde tüm tüketici pilleri ürün grubumuz uzun yıllar önce civasız ürünlere geçirilmiştir. Önceliğimiz yenilikçi ve entegre yönetim proseslerini kullanarak çevre etkisinin minimuma indirilmesidir. Pilin tüm kullanım ömrü boyunca çevre dostu çözümler bulmak ile birlikte müşterilerimiz, tedarikçilerimiz gibi ilgili tüm paydaşlarla sürdürülebilir alışveriş sağlamak bizim için önemlidir.

SORUMLU ÜRETİM

Üretim sırasında kaynaklardan tasarruf edecek ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden prosesler ile birlikte ilerleyen teknolojiye güveniyoruz. VARTA çalışanlarının sorumluluk duygusu bu nedenle önemli bir rol oynar. Çevre koruma konuları ile ilgili çalışanlarımız ile birlikte tedarikçilerimizi bilgilendirmemizin ve desteklememizin nedeni budur. Ayrıca, dünya genelinde taşeronlarımızın da kılavuzlarımıza uygun davranmasını isteriz. Çevre yönetim sistemimizin düzenli bir şekilde izlenmesi ile çevre korumasını sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyoruz.

GÜVENLİ VE UZUN ÖMÜRLÜ PİLLER

Pillerimizin performansını sürekli geliştirerek, kullanılan pil sayısını azaltacak ve değerli kaynakları koruyacağız. Fakat en uzun ömürlü pillerin bile eninde sonunda yenileriyle değiştirilmesi gerekir. Bu nedenle eski pillerin geri dönüşümüne bilhassa önem veriyoruz. VARTA, Avrupa genelinde eski piller için profesyonel geri alma sistemlerine bağlıdır ve bu da diğerlerinin haricinde pil geri dönüşümüyle ilgili detaylı bilgiler sağlar.


PİL İMHASI

Elektronik cihazların, şarj edilebilir pillerin ve tüketici pillerinin malzemeleri toplanmalı ve geri dönüştürülmelidir. Sadece bu değerli ham maddeleri kurtarır ve çevreyi sürdürülebilir bir şekilde korur. Prensip olarak, tüm tüketici pillerinin geri dönüştürülmesi mümkündür. 2008 yılından bu yana 2006/66/EC numaralı AB yönergesi Eylül 2016 tarihine kadar %45 toplama oranı ile tüm AB Üyesi Ülkelerde zorunlu hale geldi. Kullanılmış piller ve şarj edilebilir piller burada VARTA, mağazalarda ve atık toplama sahaları veya geri dönüşüm merkezleri gibi belediyeye ait toplama noktalarında imha edilebilir.

hedefİMİZ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Brüksel merkezli örgüt EPBA pil üreticilerinin, tüm pille çalışan cihazların ve bunların ticaretini yapan perakendecilerin çıkarlarını gözetir.